Ventia - Skorstenar och ventilation

Fastän vår hemsida är främst på finska, betjänar vi också på svenska

Våra Produkter

  • FuranFlex® och VentilFlex® kompositrör
  • Stålskorstenar för hushåll och industri
  • Ekologiska skorstenshuvar för ventilation
  • Keramisk isolering för höga temperaturer
  • Keramisk tätningsmassa för skorstenar
  • Stålskorstenar för att sanera imkanaler
  • Produkter för ventilation

För mer information, kontakta oss:

info@ventia.fi eller ring 020 741 7121