Blogi - Hormit ja ilmanvaihto

Tässä blogissa käsitellään hormien kunnostamiseen, terässavupiippujen asentamiseen, sukitukseen ja muihin rakentamiseen liittyviä aiheita.

VENTIA OY:N TERÄSSAVUPIIPPU ASENNETTIIN MAALAUSKAMMIOLLE, PAIKASSA EURA

Asiakas asensi vaivattomasti Ventia Oy:n toimittaman Bofill terässavupiipun maalauskammiolle paikassa Eura. Terässavupiipun halkaisija on 250mm. Piipun päädyssä asennusliikkeen teettämä erikoishattu kyseiseen tarpeeseen. www.ventia.fi

ASUNNOT JA ASUINRAKENNUKSET VOIVAT SAADA AVUSTUSTA SISÄONGELMIEN KUNTOTUTKIMUKSIIN JA PERUSPARANNUSTEN SUUNNITTELUUN

Valtioneuvosto on vahvistanut 19.12.2019 olevan muutoksen korjausavustuslakiin liittyen.

Viitaten kyseiseen, voidaan tämän vuoden 2020 alusta hakea avustusta asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannukseen liittyvään suunnitteluun.

Avustuksen piiriin voi kuulua mm. sellaisten asuntojen tai asuinrakennusten perusparannuksen suunnittelu, joissa on havaittu kosteus- ja homevaurio tai sisäilmaongelma.

Asiaa koskeva asetus astuu voimaan 1.1.2020 ja avustusta voidaan hakea Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:lta, kun sille liittyvät ehdot täyttyvät.

Lisätiedot: https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tiedotteet_2019

SUKITTAAKO VANHAT ILMAHORMIT VAI RAKENTAA TILALLE UUDET KANAVAT

”Sukituksen kustannus on vain 1/3 uusien IV kanavistojen asentamisen sijaan.”

Tutkimuksen mukaan on kustannustehokkaampaa ja asukkaille vaivattomampaa kun ilmahormit sukitetaan kuin että vanhat hormit purettaisiin ja asennettaisiin uudet IV – kanavat tilalle.

• Useiden tutkimusten mukaan 80%:ssa taloyhtiöistä on vuotavia ilmahormeja

• Vuotavat ilmahormit aiheuttavat hajujen ja saastuneen ilman siirtymistä huoneistojen välillä, aiheuttavat energiahukkaa ja on turvallisuusriski.

Valitettavan usein kuitenkin ilmahormit jätetään kunnostamatta linjasaneerausten, LTO- tai muun ilmanvaihtourakan yhteydessä .

HINTAVERTAILU

A. Laskuesimerkki todellisesta kohteesta

Energia ja Ympäristötekniikan ( Energi och Miljöteknik Ab:n) tutkimuksen mukaan taloyhtiön ilmahormien sukitus on edullisempaa kuin purkaa vanhat hormit ja rakentaa uutta tilalle.

Ilmahormien sukitus

Tutkimuksessa kerrostalon hormit (750 m) sukitettiin FuranFlex / VentilFlex menetelmällä. Sukat sujutettiin vaivattomasti vanhoihin ilmahormeihin ja muotoiltiin hormiin höyryllä. Lopputuloksena uudet vanhaa hormia tukevat sileäpintaiset putket.

Taloyhtiön hormien sukitusurakan hinta oli tutkimuksen mukaan vain 1/3 verrattuna siihen että vanhat kanavat olisi purettu ja uudet rakennettu tilalle.

Uusien ilmanvaihtokanavien asennus

Sama tulos olisi saavutettu, mikäli vanhat hormit olisi purettu ja tilalle asennettu uudet IV-kanavat. Työ olisi vaatinut useita työaukkoja, piikkausta, IV-kanavointia, eristystä, kipsilevykotelointia, paklausta ja maalausta.

Urakan hinta olisi ollut 2/3 osaa kalliimpi kuin että hormit olisi sukitettu.

VERTAILU VAIKUTUKSESTA ASUKKAIDEN ARKEEN

B. Toimenpiteet jotka vaikuttivat asukkaiden arkeen

Sukitus

Käynnit per asunto

1 käynti

Uusien IV – kanavien asennus

4-5 käyntiä


*Tutkimukset joihin tekstissä viitattiin: BeBo (2014) ja Energia ja Ympäristötekniikan ( Energi och Miljöteknik Ab:n) - SFSAB kotisivut

PUHDAS SISÄILMA JA ILMANVAIHTO

Tässä tekstissä käydään läpi aihetta puhdas sisäilma ja miten ilmanvaihtohormien sukituksella voidaan aikaansaada terveellinen sisäilma.

Hengitysliiton, Opas sisäilmasta mukaan huono sisäilma voi aiheuttaa mm. seuraavia oireita:

• silmien ärsytysoireet ja kutina

• nuha, yskä

• kurkun karheus ja äänen käheys

• hengenahdistus

• poikkeuksellinen väsymys, päänsärky

• lämpöily, kuumeinen olo

• pahoinvointi

• pitkittyneet infektiot: flunssat, poskiontelon- ja keuhkoputkentulehdukset

• lapsilla korvatulehdukset ja infektiokierteet

• nivelsärky

• huimaus

• astma

• allerginen nuha

• astman ja allergian oireiden paheneminen

• silmätulehdukset

• allerginen alveoliitti eli homepölykeuhko

Puhdas sisäilma on asia, joka kannattaa hoitaa kuntoon, koska vietämme noin 90 % elinajastamme sisätiloissa. Lisäksi hengitämme lähes 15.000 litraa ilmaa vuorokaudessa.

Puhdas sisäilma edesauttaa terveyttä, parantaa viihtyvyyttä ja työtehoa. Huono sisäilma vaikuttaa alentavasti näihin tekijöihin ja altistaa sairauksille.

MINKÄLAINEN ON TERVEELLINEN JA PUHDAS SISÄILMA?

Terveellisen tai puhtaan sisäilman tulisi olla niin hajuton, pölytön, vedoton, tasalämpöinen ja meluton kuin mahdollista.

TOIMIVA ILMANVAIHTO ON YKSI TÄRKEÄ "PUHDAS SISÄILMA" TEKIJÄ

Puutteellinen ilmanvaihto ja epäpuhtaudet sisäilmassa kuten esimerkiksi

 • vanha käynyt ilma

 • rakennusmateriaalien myrkylliset yhdisteet, jotka vapautuvat sisäilmaan (ns. VOC yhdistelmät)

 • vanhasta ilmanvaihdosta tai muista huoneistoista hormien välityksellä tulevat epäpuhtaudet

 • viemärin toimimattomat hajulukot

 • tupakansavu viereisistä huoneistoista

 • savukaasut ulkoa tai huoneistojen (omien tai muiden) tulisijoista

 • radon

 • tulostimista ja kopiokoneista lähtevät tulostusmyrkyt

 • hiilidioksiidi ihmisen hengityksestä

 • pöly, allergeenit

voivat altistaa sairauksille i ja tehdä oleskelun tiloissa epämiellyttäviksi. Sairauksien, jotka aiheutuvat epäpuhtaasta sisäilmasta, epäillään johtuvan altistumisesta mikrobeille ja niiden aineenvaihduntatuotteille eli toksiineille.

Lisäksi puutteellinen ilmanvaihto voi johtaa kosteusvaurioihin (homeongelmat). Tästä syystä on selvä, että puutteellinen ilmanvaihto kannattaa aina hoitaa kuntoon, joka on ensimmäinen asia puhtaan sisäilman aikaansaamiseksi.

Toimiva ilmanvaihto poistaa tehokkaasti kyseisiä epäpuhtauksia ja kosteutta sisäilmasta.

Toimiva korvausilma puolestaan tuo tilalle uutta raikasta hengitettävää sisäilmaa. Nämä seikat yhdessä vaikuttavat jo paljon siihen että kiinteistöön saadaan puhdas sisäilma.

Ilmanvaihtojärjestelmiä on erilaisia, joista yleisimmät:

 • painovoimainen ilmanvaihto

 • koneellinen poistoilmanvaihto ja koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

 • yhdistelmä yllä olevista

Mikäli ilmanvaihtojärjestelmään on lisätty sisäilman viilennys- ja kosteudenpoistotoiminto, kutsutaan sitä ilmastoinniksi.

MITEN ILMAHORMIEN SUKITUKSELLA VOIDAAN AIKAANSAADA PUHDAS SISÄILMA?

Ilmahormien tiiveys ja veto vaikuttavat suuresti ilmanvaihtoon, jolla aikaansaadaan puhdas sisäilma.

Huoneistoa tai muuta tilaa palvelevan ilmahormin tai kanavan tulee olla:

 • Tiivis

 • Hyvä vetoinen

 • Sileä pintainen

 • Mitoitettu poistamaan oikea ilmamäärä

 • Materiaalin tulee olla mahdollisimman myrkytön

Useissa taloyhtiöissä johdetaan sisäilma sisätiloista ulos joko rakenneaineisten (tiili, asbesti / mineriitti, betoni) tai metallisten kierresaumakanavien kautta.

Kyseisissä hormeissa ja putkissa saattaa usein olla vuotokohtia. Lisäksi ilmanvaihtoputkissa saattaa tiivisteenä olla lasivillaa ja muita materiaaleja, jotka saattavat joutua huonon vedon takia takaisin tilaan jota se palvelee tai muihin tiloihin vuotokohtien kautta. Sama koskee ilmahormeja, jotka ovat aiemmin palvelleet esimerkiksi kakluuni hormeina tai ovat rakennettu asbestista. Näistä saattaa erittyä hengitysilmaan nokea, asbestipölyä jne. Lisäksi epätiivit hormit ja kanavat saattavat johtaa häkää tilojen välillä tulipalojen yhteydessä, toisin sanoen nokipalo naapurissa saattaa aiheuttaa häkämyrkytyksen tai kuoleman taloyhtiön muille asukkaille vuotavan ilmanvaihtojärjestelmän kautta.

Rakenneaineiset, karheapintaiset hormit eivät myöskään ole vedon kannalta paras vaihtoehto eivätkä sovellu kohteisiin, joissa on (tai on valmisteilla) koneellinen ilmanvaihto.

Puhdas sisäilma sukittamalla aikaansaadaan kun kyseiset hormit ja putket tiivistetään FuranFlex /VentilFlex sukitus menetelmällä:

Sukituksella säilytetään vanhan hormin/putken tilavuus ja saadaan täysin tiivis ja saumaton lopputulos. FuranFlex ja VentilFlex sukitustuotteet on testattu Suomessa akreditoidun laitoksen toimesta ja todettu niiden täyttävän S1 luokan sisäilmaluokituksen. Ruotsissa tuote on saanut Sundahus ”Tervetalo” todistuksen materiaalin puhtaudesta.

Lisäksi tuote on sileäpintainen ja vaivaton asentaa haastavimpiinkin kohteisiin.

Lue lisää FuranFlex / VentilFlex osiosta.

Ventia Oy:n mielestä puhdas sisäilma tulisi olla kaikkien perusoikeus.

MIKSI SUKITTAA TALOYHTIÖN HORMIT?

Sukittamalla tiivistetään vanhat vuotavat hormit ja putket.

Tämä puolestaan:

 • parantaa huoneistojen sisäilmaa ja ilmanvaihtoa

 • estää huoneistojen vuotavien hormien välityksellä siirtyviä hajuja

 • estää energian hukkaa

 • parantaa paloturvallisuutta, sillä tiivistämättömät ilmanvaihtohormit voivat johtaa häkää huoneistojen välillä tulipalon yhteydessä.

Sukitus on nopea ja helppo tapa tiivistää taloyhtiön ilmahormit. Lisäksi hormin pinta-ala voidaan säilyttää entisellään. Sukitus täyttää myös nykyaikaiset vaatimukset ilmanvaihdolle ja sukalla sillä on 25 vuoden takuu.

MIKÄ PIIPPU VALITA LÄMPÖKATTILA PIIPUKSI?

Lämmityskattilat, kuten öljy- ja kaasukattilat ovat yleensä ns. kondensoivia lämmityslaitteita.

Koska kyseisissä lämmityskattiloissa on hyvin erilaiset palamisolosuhteet kuin tulisijoissa, ei niihin yleisesti ottaen sovellu perinteiset takkapiiput, joiden ominaisuudet eivät vastaa kondensoivien savukaasujen viemistä.

Kondensoivien laitteiden valmispiippujen on oltava testattu kondensoivaan käyttöön, jossa otetaan huomioon mm. niiden korroosionkesto ja tiiveys ylipaineisissa kondensoivissa olosuhteissa. Lisäksi järjestelmään kuuluvat erilaiset osat- ja jaksot, kuten juoksutusosat ja mittausyksiköt, tekniset kumitiivisteet saumoihin sekä avoimet sadehatut.

Muuta huomioitavaa on jatkuva kuumuudenkestävyys, joka saattaa riippuen lämmityslaitteesta vaatia T200, T400 tai T600 luokituksen. Yleisesti, kondensoivat kaasukattilat vaativat pelkästään 200 °C (T200) lämmönkestävyyttä, koska ne liitetään laitteisiin, joissa savukaasujen alhaiset lämpötilat ja kondenssiveden jäätymisriski talvella on huomattavasti yleisempää kuin se että piippu ei kestäisi vietäviä lämpötiloja. Nykyaikaiset kondensoivat kattilat toimitetaan pääsääntöisesti muovista tehdyistä lähtökappaleista, ja niihin kytkettävät savupiiput toimitetaan muualla Euroopassa yleisesti samasta materiaalista. Toinen asia ovat lämmityslaitteet, joissa poltetaan kiinteää polttoainetta (esim. puukattilat). Kyseisiin laitteisiin on valittava 600 °C jatkuvaa kuumuutta kestävä (T600) savupiippujärjestelmä, Ympäristöministeriön asetus

savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017 mukaisesti.

Ventia Oy:n toimittamat Bofill terässavupiiput valmistetaan Espanjan Barcelonassa vuodesta 1890 lähtien. Laadukkaat ja kevyet terässavupiippujärjestelmät soveltuvat mm. Maalausuuneille, pesulakattiloille, kondensoiville kaasukattiloille, öljykattiloille, puukattiloille ja pellettitakoille jne.

Myös FuranFlex® ja VentilFlex® sukitustuote soveltuu kaikkien T200-T400 lämmityslaitteiden piipuksi, silloin kun korjataan valmista jo olemassa olevaa hormia, jossa ei viedä kiinteiden polttoaineiden savukaasuja.

FURANFLEX- SUKITUKSELLA SANEERATTU KOHDE, TENNISHALLI RANSKA

Tennisallin pukuhuone- Ranska

Furanflex kaasukattilan hormi : halkaisija 180 mm pituus 12 metriä

16 KILOMETRIÄ FURANFLEXIA KOHTEESSA EUROPARK, BELGIA

Kohde: Europark

Asiakas (Belgialainen kiinteistöyhdistys) pyysi ratkaisua peruskorjaukseen, merkittävälle Europark kohteelle, johon kuului 12 kerrostaloa, korkeudeltaan 13 -25 kerrosta ja noin 2000 lämmityskattilaa oli vaihdettava.

FuranFlex oli ainoa kustannustehokas ratkaisu hormien kunnostamiseen.

Kohde valmistui 2,5 vuodessa, jossa yli 400 hormia kunnostettiin onnistuneesti FuranFlex menetelmällä.

​Yleisin halkaisija sukalle oli 200mm ja hormien pituudet vaihtelivat 17 ja 75 metrin välillä.

EcoThermia, Belgia

VÄLIAIKAISET ILMANVAIHTOPUTKET

Tänä päivänä homevauriot ovat yleistyneet. Valitettavan usein kohteina ovat koulut, sairaalat ja muut rakennukset, joissa tilojen sulkeminen pitkien urakoiden ajaksi tuottaa ongelmia.

Homevaurioiden korjaamisen yleinen toimenpide on rakenteiden purkamisen ja materiaalien vaihdon lisäksi myös ilmanvaihtosaneeraus.

Usein urakoitsijat korjaavat kohdetta osastoittain, joka mahdollistaa joidenkin tilojen käytön myös korjausurakan aikana. Osastoihin, joissa ilmanvaihtoa korjataan tai niihin joissa ilmanvaihtoa puretaan, rakennetaan yleensä väliaikaiset ilmanvaihtojärjestelmät, joissa IV koneet kytketään ns. väliaikaisilla ilmanvaihtoputkilla.

Ventia Oy:n toimittama DEC GreyDec sarja koostuu muovisista haitari putkista, jotka soveltuvat hyvin väliaikaisiksi ilmanvaihtoputkiksi korjaus urakoiden ajaksi.

GreyDec haitariputki toimitetaan hyvin pakattuna n. metrin korkuisiin laatikoihin. Yhteen laatikkoon mahtuu 10 metriä putkea, putkea on saatavilla halkaisijoissa : 52mm – 700mm saakka.

RAKENTAJA 2019 OULU

Ventia Oy kiittää järjestäjiä ja kaikkia osastollamme vierralleita Rakentaja 2019 Oulu messuilla. Hyvää kevään jatkoa kaikille!

TALOYHTIÖN ILMANVAIHTO

Kuva ei liity kyseiseen kirjoitukseen

Taloyhtiöiden ilmanvaihto voi olla alipaineinen tai ylipaineinen. Alipaineisessa ilmanvaihdossa, merkittävä seikka on hormien pinta-ala, koska alipaineinen ilmanvaihto toimii negatiivisella paineella ns. luonnollisella vedolla. Ylipaineisessa ilmanvaihdossa hormien pinta-alan merkitys on pienempi, sillä veto luodaan koneellisesti esimerkiksi katolla olevan huippuimurin avulla.

Alipaineisessa ja koneellisessa ilmanvaihdossa on ensisijaisen tärkeä huolehtia, että poistohormit ovat tiiviit ja toimivat. Poistohormit poistavat epäpuhtaan ilman taloyhtiön sisätiloista vesikatolle, joka vaikuttaa suoraan sisäilman laatuun. Tuloilma-aukkojen kuten esimerkiksi ulkoseinällä olevien ritilöiden kautta johdetaan puhdasta ulkoilmaa sisätiloihin on oltava toimivia, jotta sisätiloihin saadaan raikasta uutta ilmaa poistohormien kautta poistetun ilman tilalle. Toimivan ilmanvaihdon edellytys on kierto, jossa johdetaan raikas ilma sisään ja likainen ilma ulos, joka vaikuttaa oleellisesti sisäilman laatuun. Taloyhtiöissä, joissa jokin edellisestä puuttuu, on yleensä hajuhaittoja, kosteusongelmia tai ns. tunkkainen sisäilma.

YLEISIMMÄT PUUTTEET TALOYHTIÖN ILMANVAIHDOSSA

Vuotavat poistohormit

Toimiva poistohormi on tiivis ja pinta-alaltaan tarpeeksi suuri, jotta sillä voi johtaa tilakohtaista ilmamäärää sisätiloista vesikatolle.

Miksi hormin pitää olla tiivis?

Hormin täytyy olla tiivis, koska silloin ilma kulkee suoraan sisätiloista vesikatolle. Vuotava hormi täyttyy tai täyttää vieressä olevista hormeista jolloin sen toiminta muuttuu riittämättömäksi, vuotava hormi on myös turvallisuusriski tulipalotilanteissa, joissa tuli tai häkäsavu saattaa siirtyä ilmanvaihtohormien välityksellä taloyhtiön eri tiloihin. Yleisin haittatekijä on vuotavan hormin huono veto ja naapurin keittiöstä kantautuvat hajut ruoanlaiton yhteydessä. Tiivis hormi vetää paremmin, kun poistoaukkoja on vain yksi pidemmän matkan päässä, joka synnyttää vedon, sen sijaan että vuotoja on pitkin matkaa. Ylipaineisessa ilmanvaihdossa hormien tiiveyttä säätelevät myös ilmanvaihto säädöksissä mainitut vaatimukset. Lämmöntalteenotto-ratkaisuissa hormien tiiveys on tärkeää lämpöhukan estämiseksi. Lisäksi tulee huomioida keittiötilojen hormeille mahdollisesti vaadittavat EI paloluokituksen omaavilla tuotteilla rakennetut tai tiivistetyt hormit.


Tuloilma-aukkojen sulkeminen:

Usein taloyhtiön asukkaat sulkevat ulkoseinien tuloilma-aukot vedon tunteen takia tai koska asukkaan mielestä aukoista tulee liikaa kylmää ilmaa asuntoon esim. talvisin. Tuloilma-aukkojen sulkeminen on kuitenkin este toimivalle ilmanvaihdolle.

Sulkemalla tuloilmakanavat, estetään tiloihin raikkaan ulkoilman pääsy ja huononnetaan kiertoa. Tuloksena on usein kosteusvaurioita ja tunkkainen sisäilma. Mikäli ulkoseinän tuloilmakanavat tuntuvat johtavan liikaa kylmää ilmaa sisätiloihin, on mahdollista asentaa normaalien venttiilien tai ritilöiden tilalle tuloilmaventtiilit, jotka lämmittävät ulkoilman tai asentaa tuloilma-aukot ikkuna karmeihin, jotka johtavat raitista ilmaa suuremmalle pinta-alalle, vähentäen vedon tunnetta.

Vesikatolla olevan hormin pienentäminen ja tukokset:

Monesti taloyhtiöissä näkee hormien päällä viritelmiä, joiden kuvitellaan parantavan alipaineista ilmanvaihtoa. Esimerkiksi:

 • sadehatut, jotka on asetettu melkein kiinni hormin pintaan, estäen ilmanpoiston vesikatolla

 • liian pienet hyrrät tai viirihatut hormien päällä, jotka pienentävät hormin pinta-alaa merkittävästi.

 • toimimattomat huippuimurit, jotka eivät enää pyöri vaan tukkivat hormin yläpään.

Yleinen harhaluulo on, että asentamalla ns. ekologisen vedonparantajan / hyrrän hormin päälle, lisää vetoa automaattisesti. Ekologiset, ilman sähköä toimivat vedonparantajat eivät ole imeviä, kuten sähköiset huippuimurit. Tästä johtuen usein pitkissä hormeissa, joissa paljon siirtymiä on vaikea synnyttää vedonparantajalla haluttua vetoa.

Hormitukokset ovat myös yleinen haittatekijä, jotka huonontavat oleellisesti tilan ilmanvaihtoa. Varsinkin Helsingin keskustan vanhoissa kiviaineisissa hormeissa saattaa olla sodanajan pommitusten jäljiltä tiiliskiviä poikittain tai tuenta puita lumenpudottajien jäljiltä. Tukokset pienentävät pinta-alaa ja huonontavat siten vetoa.

Osittainen koneellinen ja alipaineinen ilmanvaihto:

Joissakin taloyhtiöissä saattaa olla yksittäisiä tiloja, joihin on lisätty koneellinen ilmanvaihto ja muita tiloja, jotka ovat edelleen alipaineisia. Tässä tapauksessa koneellinen ilmanvaihto saattaa sekoittaa täysin koko ilmanvaihdon. Esimerkiksi vetämällä viereisen tilan likaisen ilman koneellisen asunnon tilaan tai estämällä alipaineisen tilan poistoilman kulun vesikatolle.

Ventia Oy tarjoaa kaikki ratkaisut taloyhtiön ilmanvaihtoon.

 • Sukitusmenetelmät ilma-rasva ja- savuhormeille

 • Horminsaneerausmassat

 • Horminsaneerausputket

 • Ilmanvaihtoventtiilit

 • Ilmanvaihtoputket

 • Valmiit rasvakanavat

 • Vedonparantajat

Ota yhteyttä: info@ventia.fi


LAADUKKAAT JA KOHTUUHINTAISET ELEMENTTIPIIPUT TEOLLISUUTEEN

 • Automaalamot

 • Pesulat

 • Lämmityslaitteet

 • Maalaamouunit

 • Kondensoivat kaasukattilat

 • Varavoimalat

 • Taloyhtiöt

VEDONPARANTAJAT ILMANVAIHTOON

Kun ilmanvaihto ei toimi, voi siihen olla monta eri syytä. Usein syy voi olla kohteeseen liian pieneksi mitoitettu alipaineinen hormi, vuotava hormi, hormissa on liian monta tai jyrkkiä siirtymiä, puuttuva tai puutteellinen tuloilma, ilmanvaihtohormin päällä oleva sadekansi tai muu – hattu joka estää ilman virtausta. Yleinen tapa parantaa vetoa on asettaa hormin päälle ns. hyrrä, joka kehittää luonnollista vetoa. On kuitenkin tärkeä huomioida että hyrrä on oikein mitoitettu kohteeseen ja kartoittaa onko tarve oikeille sähköllä toimiville huippareille (ns. imevät huippuimurit).

Yleisesti ei suositella alipainehyrrien asentamista savuhormien päälle, jotka palvelevat laitteita joissa poltetaan kiinteää polttoainetta, koska hyrrä viilentää savukaasuja, jolloin syntyy nokea, joka saattaa tukkia hyrrän ilmaraot. Tämä puolestaan estää ilmavirtausta entisestään.

Sähköttömien kattohyrrien asentamista suositellaan hormeille ja ilmanvaihtoputkille, jotka ovat lyhyitä ja suoria. Esim. kesämökin ilmanvaihtoputki.Hyrrät vaativat tarpeeksi tuulta toimiakseen ja asennettava niin että lumi ei estä hyrrän toimintaa talvisin.

KAASUKATTILAHORMIN SANEERAUS SUKITUKSELLA

FuranFlex sukitus soveltuu niin rakenneaineisten ilmanvaihtohormien ja – kanavien, kuin myös ei-kiinteiden polttoaineiden hormien saneeraukseen.

Euroopassa FuranFlex sukitus on vakiintunut ja yleinen tapa korjata mm. hormeja, joissa johdetaan kondensoivien kaasukattiloiden savukaasuja.

FuranFlexin etu on se että hormin pinta-ala saadaan säilytettyä ja samalla hormin sisälle tulee täysin uusi ja tiivis sisäputki. Monesti ongelma on saada riittävän suurta putkea mahtumaan hormiin, mikäli kyseessä on esim. suuri keskuslämmityskattilan laite, joka liitetään vanhaan rakenneaineiseen savuhormiin tai kun sillä vuorataan vanha teräksinen savupiippu.

Monessa tapauksessa sukitus on ainoa mahdollisuus korjata hormi, purkamatta sitä ja rakentamatta uutta tilalle, koska on huomioitava että massaus/liukuvalu ei sovellu kondensoivien laitteiden hormien korjaukseen.

FuranFlex sukitus kestää hyvin kondensoivien laitteiden aiheuttamaa kondenssia ja korroosiota hormissa.

FuranFlex menetelmällä on Eurooppalainen tekninen arviointi (Ns. ETA sertifikaatti) kyseiseen käyttötarkoitukseen. Suomessa on nyt myös herätty saneeraamaan kondensoivien kaasukattiloiden hormeja sukituksella.

”Sukituksella saadaan täysin tiivis ja yhtenäinen kanava ilman jatko tai mahdollisia vuotokohtia”

VARAVOIMALAPIIPUN ASENNUS (NURMIJÄRVI)

Teollisuushallin varavoimala.

Piipun halkaisija: 200mm

Varavoimalapiipun ominaisuudet: H1 paineensietokyky, T600 jatkuva lämmönkestävyys, pikalukituspannat ja tiivisteet. Generaattorin värinää ja kiertoa kestävät erikoisjaksot.

Ventia Oy:n toimittaman varavoimalapiipun asensi ulkopuolinen asennusliike. Varavoimalapiipun lähtö oli generaattorin päältä, josta piippu vietiin takana olevan konehuoneen läpi katonrajassa. Tämän jälkeen piippu vietiin ulkoseinästä läpi ja toteutettiin ns. seinäasennuksena toimitettujen suunnitelmien mukaisesti.

UUSI SMART – ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ JA 60% SÄÄSTÖ ENERGIAKULUTUKSESSA

Tukholmassa sijaitseva Valla Torg on tärkeä osa GrowSmarter EU projektia.

Alue on kehittynyt eurooppalaiseksi esikuvaksi koskien kestäviä kaupunginosia. Alueen tavoitteena on vähentää energiankulutusta 60%. Tätä varten rakennuksiin on asennettu mm. LTO laitteita ja hormit saanerattu FuranFlex® sukitusjärjestelmään kuuluvaalla VentilFlex® komposiittisukalla.


Valla Torg projektia Tukholmassa toteuttaa Skanska ja VentilFlex® sukitustuotteen toimittaa Ventia Oy:n ruotsalainen kumppani Skorstensfolket Sverige.

Asennusliike ADE kertoo, että ilmanvaihtohormeissa on paljon vuotokohtia, mutta VentilFlex® sukituksella hormit saadaan tiivistettyä ja hormien pinta-ala säilytettyä entisellään.

Valla Torg projektin energiakulutuksen pienentämistä varten tehdään lisäksi seuraavia toimenpiteitä:

Julkisivun ja kattojen eristystyöt, energiatehokkaat ikkunat, smart sensorit, asukkaiden käyttöön tarkoitetut lämmön, veden ja sähkön kulutusta näyttävät mittauslaitteet, aurinkopaneleita, jätteiden putki-imu järjestelmä.

Lue lisää VentilFlex® komposiittisukasta: https://www.ventia.fi/tuotteet/furanflexventilflex/yleisesti